Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những gì?

Khi bạn để lại comment cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bạn những thông tin như: họ và tên, mail, số điện thoại,…

Chúng tôi sẽ làm gì thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn với mục đích: chăm sóc khách hàng, gửi các chương trình mới, các bài báo mới hay nhất, thay đổi các chính sách,…

Có cung cấp thông tin cho bên thứ ba không?

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba biết nếu không có sự đồng ý của khách hàng.